Žemaitiška Velykų liaudies daina "Bernelis supava" (Samogitian folk song)Tradicinė liaudiška Žemaičių daina.
Traditional folk love song from Samogitia (Western Lithuania). In Baltic culture swinging on the swings was associated with fertility and throughout the Spring and early Summer young people would try to swing on the swings as high as they could because it was believed that this will make the crop and flax grow tall.

Lyrics in English:
A lad swayed a lassie
He sang while swinging her:
– Dear lassie, for whom will you fall?
Will it be for a poor farmer with a grey coat?
Will it be for a sir with a black collar?
Will it be for me, a young lad,
A white clover?
– Neither for a poor farmer with his grey coat,
Nor for a sir with a black collar.
But for a young lad
Who swayed me
And sang while swaying:
„Dear lassie, for whom will you fall?“
I do not love a poor farmer with his grey coat,
I do not heed sirs with black collars.
I will only fall for a lad
Who swayed me
And sang while swaying:
„Dear lassie, for whom will you fall?“

Žodžiai:
Bernelis supava mergelę,
Dainiava: Lingu lingu mergužėli,
Kam tu jauna teks?
Ar žilasermėgiu?
Ar juodakalnieriu?
Ar mon jaunam bernužėliu
Baltam duobilėliu?
– Nei žilasermėgiu,
Nei joudakalnieriu,
Tik tam jaunam bernužėliu,
Kuris mani lingava,
Linguodamas dainiava:
„Lingu lingu merguželi,
Kam tu jauna teksi?“
Aš žilasermėgiaus,
Aš jo nemyliu,
O joudakalnieriaus
Nesidaboju.
Aš tam teksiu bernužėliu,
Kurs manie lingava,
Linguodamas dainiava:
„Lingu lingu merguželi,
Kam tu jauna teks?“

Filmuota 1994 metais LRT laidai apie Žemaičių liaudies drabužius, dainuoja Loreta Mukaitė-Sungailienė.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.