Sadūnai – Daug Daug Dainelių – Dainų žodžiai, lyrics, mp3

[ad_1]

daug daug dainelių
mieloji sese
aš padainuoti
seniai žadu
tiktai ne šiandien
tiktai ne šičia
toli nuo savo
gimtų namų

kartu užaugom
kartu pražydom
senoj bakūžėj
sodžiaus gale
tu jaunas dienas
praleidai vėjais
kaip rūta dygus
buvai žalia

paduok sesute
man baltą ranką
pažvelk mieloji
man į akis
aš tau priminsiu
tėvynę brangią
priminsiu tylias
tylias naktis
1

[ad_2]

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.