Prof. Vytautas Landsbergis – Įžanginis žodis (1989 02 16)Okupuotos Lietuvos komunistai, spaudžiami Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio, 1989 metais pagaliau leido viešai minėti ir švęsti Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo šventę – Vasario 16-ąją. Komunistų sarginiai šunys – KGB bei kitos okupantų karinės bei sukarintos struktūros taip pat nesiėmė jokių represinių priemonių, kad sutrukdytų šiai šventei, kaip jie tai labai aktyviai darė tik prieš metus – 1988 metų vasario 16 d.

Prof. Vytautas Landsbergis taria įžanginį žodį, prieš šventinį Vasario 16 d. koncertą, kuris vyko Vilniuje ir buvo tiesiogiai transliuojamas per okupuotos Lietuvos vadinamą „respublikinę“ televiziją. A. Vienuolio g. 1, Lietuvos SSR Operos ir baleto teatras, Vilnius, okupuota Lietuva, 1989 m. vasario 16 d.

Visas šventinis Vasario 16 d. koncertas čia:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.