Ovidijus Vyšniauskas – Kur bėga šešupė [ Su Žodžiais ] [HD]Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka,
Tai mūsų tėvynė, graži Lietuva; Ten broliai artojai lietuviškai šneka,
Ten skamba po kaimus Birutės daina.
Kur rausta žemčiūgai, kur rūtos žaliuoja
Ir mūsų sesučių dabina kasas,
Kur sode raiboji gegutė kukuoja,
Ten mūsų sodybas keleivis atras.

O Lietuva, Lietuva būk per amžius laisva.
O Lietuva, Lietuva būk per amžius laisva.

Čia Vytautas didis garsiai viešpatavo,
Ties Žalgiriu priešus nuveikęs piktus
Čia bočiai už laisvę tiek amžių kariavo
Čia mūsų tėvynė ir buvo, ir bus.

O Lietuva, Lietuva būk per amžius laisva.
O Lietuva, Lietuva būk per amžius laisva.

Apsaugok, Aukščiausis, tą mylimą šalį,
Kur mūsų sodybos, kur bočių kapai!
Juk tėviška Tavo malonė daug gali!
Mes Tavo per amžius suvargę vaikai.

O Lietuva, Lietuva būk per amžius laisva!
O Lietuva, Lietuva būk per amžius laisva!
O Lietuva, Lietuva būk per amžius laisva!
O Lietuva, Lietuva būk per amžius laisva!
O Lietuva, Lietuva būk per amžius laisva!

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.