Nėrius Pečiūra "Elektriniai stulpai" (Sa-Sa. koveris)See description in English and in Russian below
Roko grupė „Sa-Sa.“ Lietuvoje gyvavo aštuoniasdešimtiniais. Maždaug tarp 1981 – 1990 metų.
Tai buvo pirma itin ryškų pėdsaką palikusi lietuviško underground’inio roko grupė, dabar laikoma lietuviško post-punk stiliaus legenda. 1994 metais firmos „Zona“ išleista audiokasetė „Paskutinės dainos“ suformavo grupė „Sa-Sa.“ kultą tarp underground’inės muzikos filofonistų. Apie grupės „Sa-Sa.“ veiklą ir narius informacijos buvo nedaug. Paslapties šydas kerėjo melomanus.
Nėrius Pečiūra, kuris asmeniškai pažinojo grupė „Sa-Sa.“ narius, 2018 metais suorganizavo muzikinio dokumentinio kino filmo „Sa-Sa. Paslaptinga vienos audiokasetės istorija“ gamybą ir po metų įvyko 73 minučių trukmės filmo premjera. Artimiausiu metu filmas bus išverstas į anglų kalbą.
Dainos „Elektriniai stulpai“, kuri viešai Vilniuje pirmą kartą nuskambėjo 1984 metais, koveris – tai dar vienas bandymas įsigilinti į nepakartojamą „Sa-Sa.“ kūrybą ir mentalitetą. Jų originalus muzikos skambesys taip ir lieka mįsle, originaliame įraše yra instrumentų garsų, kurių skambėjimas nežinia kaip suformuotas.
Dėl vokalinės manieros galima pastebėti, kad „Sa-Sa.“ vokalistas Nerijus Rėza, „Ahly“, specialiai dainavo su pasibjaurėjimu tardamas žodžius, saikingai pompastiškai ir saikingai šleikščiai moduliavo žodžių skiemenis. Tačiau būdamas itin muzikalus tai darė techniškai tiksliai ir impresyviai.
„Elektrinių stulpų“ tekstas dabar 2021 metais, kai danguje vėl bjauriai šiepiasi planetos kenkėjos, itin aktualus, taiklus bei atspindi masinių psichozių laikus.

It’s rock band „Sa-Sa.“ cover of the song. They played music in Lithuania in the eighties. Around 1981-1990. It was the first Lithuanian punk rock group to leave a very strong mark in culture of underground. „Sa-Sa.“ now considered a Lithuanian post-punk style legend. The audio cassette „The Last Songs“ released by the company „Zona“ in 1994 was formed by the group „Sa-Sa.“ cult. About the group „Sa-Sa.“ activities and members were limited. The veil of mystery fascinated music lovers.
Nėrius Pečiūra personally knew the group „Sa-Sa.“ members. In 2018, he organized the production of the musical documentary film „Sa-Sa. The Mysterious History of One Audio Cassette“. And a year later the 73-minute film premiered.
The film will be translated into English in the near future.
The song „Elektriniai stulpai“ („Electric Pillars“) were first performed in public in Vilnius in 1984. The cover of the song is another attempt to delve into the unique „Sa-Sa.“ creativity. Their original musical sound remains a mystery, the original recording contains instrumental sounds whose sound is not known as formed.
And because of the vocal manner, it can be seen that „Sa-Sa.“ vocalist Nerijus Rėza, „Ahly“, sang specifically with disgust when saying the words. He sang especially with disgust when uttering words, moderately pompously and moderately naughty sang word syllables. But being extremely musical, he did so technically accurately and impressively. The text „Electric Pillars“ is now very relevant in 2021 and reflects the times of mass psychoses.
Below is a non-literary translation of the text:

electric poles on forest cushions

and the most wonderful times sway on them

everything is fine everything is fine
all really well

the window panes you tried to paste move away
still smiling faces that will betray only the day after tomorrow

worn-out moles are already rising
let’s wrap them in bags of cream

and flowers in blue bottles from syrup
it will be embarrassing and lustful

and the sea will withdraw
and the earth shall fall

and you sat as if you were sitting
and you know how much you knew
and you will have as much as you have
and thou sleepest asleep

don’t wait for anything anymore
all is well all really well

Это кавер на песню рок-группы «Sa-Sa.». Они в Литве играли в 80-е годы. Примерно в 1981-1990 гг. Это была первая литовская рок-группа, оставившая очень сильный след в культуре андеграунда. «Sa-Sa.» теперь считается легендой литовского стиля пост-панк. Аудиокассета «Последние песни», выпущенная компанией «Зона» в 1994 году, создала культ группы «Sa-Sa.». Информация о группе «Sa-Sa.» долгое время была ограничена. Завеса таинственности очаровывала филофонистов.
Нерюс Печюра лично знал группу «Sa-Sa.». В 2018 году он организовал производство музыкального документального фильма «Са-Са. Загадочная история одной аудиокассеты». А через год состоялась премьера 73-минутного фильма.
В ближайшее время фильм будет переведен на английский язык.
Песня «Elektriniai stulpai» («Электрические столбы») впервые была исполнена публично в Вильнюсе в 1984 году. Кавер на песню – еще одна попытка вникнуть в уникальный мир «Sa-Sa.». Их первоначальное музыкальное звучание остается загадкой, оригинальная запись содержит инструментальные звуки, звучание которых неизвестно как сформированное.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *