GRAUDŪS VERKSMAI – pradžios giesme ir trecioji dalis (su choru ir žodžiais)VIEČIAME GIEDOTI KARTU !
Giesmė: „GRAUDŪS VERKSMAI“ – pradžios giesme ir trecioji dalis

Jeigu video Jums patiko, paspauskite PATINKA👍, BENDRINTI, PRISIJUNGTI/PRENUMERUOTI, kad ir kiti žinotų norėdami giedoti, o Jūs gautumėte žinią apie naują įrašytą giesmę.

Palaimingo giedojimo!

GRAUDŪS VERKSMAI
Pradžios giesmė

1. Pro graudžius verksmus giedokim,
Jėzaus kančią apraudokim
Jėzaus kančią apraudokim.
2. Kaip upeliai sidabriniai,
bėkit, ašarų šaltiniai.
bėkit, ašarų šaltiniai.
3. Jau ant saulės skaistaus veido
juodos naktys nusileido
juodos naktys nusileido.
4. Dievo angelai negieda
gailios ašaros jiems rieda
gailios ašaros jiems rieda.
5. Dreba žemė, uolos skyla,
iš kapų numirę kyla
iš kapų numirę kyla.
6. Jėzaus kančią visi jaučia,
iš širdies gelmių užjaučia
iš širdies gelmių užjaučia.
7. Viešpaties kančių didybė
temdo saulę ir linksmybę
temdo saulę ir linksmybę.
8. Jėzau, širdis sugraudinki,
draug kentėti išmokinki
draug kentėti išmokinki.
9. Kelk iš kalčių mūsų sielas,
išganyk mus, Jėzau mielas
išganyk mus, Jėzau mielas.
10. Teikis, Jėzau, mums padėti
nuoširdžiau Tave mylėti
nuoširdžiau Tave mylėti.

TREČIOJI DALIS
(giedama III gavėnios ir Verbų sekmadienį)
Giesmė

Sunkiausią kryžių nuodėmės jam deda, * pečius jam slegia ir numirti veda. * Dangaus Kūrėjas sau meilingai ima * mūs pasmerkimą.
2 Išjuokia, stumdo jį minia beširdė, * užgauna, žeidžia pačią Jėzaus širdį. * Galybių Dievas vos eina, svyruoja, * sunkiai alsuoja.
3 Štai jau už miesto kalnas Kalvarijos, * ten kenčia Viešpats už kaltes žmonijos, * aukštai ant kryžiaus kybo jis prikaltas, * miršta nekaltas.
4 „Atleiski, Tėve, jų nusikaltimą“ – * maldauja Jėzus kalčių atleidimo. * „Aš savo kraują už juos paaukoju. * Vesk juos į rojų!“
5 Žmogau, kaip skaudžiai Dievui atmokėjai, * jam už gerumą tu mirties norėjai. * Štai jis jau miręs – ar tu vis dar klysi, * bloga darysi?

Ir mes, o Jėzau, norim draug kentėti, – * drauge keliauti, kryžių nešt padėti. * Oi, gaila, gaila: už mūsų kaltybę – * Tavo gyvybė

Rauda

Jėzau, mūs nuodėmių naštą mielai prisiėmęs, * šventumo paveiksle tyriausias, * o Dieve mieliausias!
2 Jėzau, prie kryžiaus prikalti Kalvarijon vestas, * pasaulio Teisėjau aukščiausias, * o Dieve mieliausias!
3 Jėzau, už mus triskart alpęs ir puolęs po kryžium, * galybių Karaliau kilniausias, * o Dieve mieliausias!
4 Jėzau, ant kryžiaus ištiestas ir žiauriai prikaltas, * varguolių bičiuli tikriausias, * o Dieve mieliausias!
5 Jėzau, savosios tautos draug su latrais marintas, * Tu žiede žmonijos brangiausias, * o Dieve mieliausias!
6 Jėzau, tulžim baisų troškulį gavęs malšinti, * maitintojau žemės dosniausias, * o Dieve mieliausias!
7 Jėzau, už mus mirties siaubą tris valandas kentėjęs, * gyvybės davėjau tvirčiausias, * o Dieve mieliausias!

Garbė Tau, Jėzau, * šlovė Tau, Kristau, * Dieve Kūrėjau * ir Atpirkėjau!
Tu garbingiausias, * Tu šlovingiausias, * Tu mylimiausias!

Skundas

Kur paguodos man belaukti? * Kaip dangaus pagalbos šaukti? – * Jėzų nuteistą regiu.
2 Dievo Motina šventoji, * ko dejuoji, ko vaitoji? * Ko taip verkia Tau širdis?
3 Mano Sūnui kryžių deda, – * su plėšikais mirti veda; * mano širdžiai taip sunku.
4 Dievo Motina šventoji, * ko nuliūdus, ko dejuoji? * Ašaros ko rieda Tau?
5 Jau plaktukų dūžiai girdis, * peiliai varsto mano širdį, * Jėzų alpstantį regiu.
6 Dievo Motina šventoji, * ko graudingai aimanuoji? * kas taip žeidžia širdį Tau?
7 Gęsta žvilgsnis paskutinis, * stingsta sąnariai sutinę – * miršta mylimas Sūnus.
8 Dievo Motina šventoji, * ko nuliūdus aimanuoji? * Ko taip skauda Tau širdis?
9 Jau Sūnus man mirė mielas, – * skausmo jūroj skęsta siela: * mirštu aš drauge su juo.

O Marija sopulinga, * mums tvirtumo tenestinga * eit su Jėzum ir Tavim!

Pabaigos giesmė

Kurs už mus kaltus kentėjai, * Jėzau Kristau, Dieve mūsų, * būk mums gailestingas, būk mums gailestingas! (3 kartus) * Būk mums gailestingas!

Muzika Juozo Naujalio

GRAUDŪS VERKSMAI.
Tai populiarios Viešpaties Kančios apmąstymo pamaldos. Tradicija kilo XVIII a. pradžioje, pirmą kartą atliktos 1707m. Tekstas originalus, senoviškas. Graudžių Verksmų giesmės neapsiriboja vien biblijinių įvykių pristatymu. Jos nori pažadinti mūsų jausmus. Šis naujas Kristaus Kančios apmąstymo būdas ypač greitai paplito po visą kraštą. Pamaldas propagavo Kunigai Misijonieriai liaudiškų misijų ir dvasinių seminarų, kuriuos patys vedė, metu. Tekstas du kartus buvo verstas į lietuvių k. (pirmą kartą dar XVIII a.), o taip pat į vokiečių, anglų ir rusų kalbas. Taigi Graudūs Verksmai, greta Kryžiaus Kelio, yra labai svarbios Gavėnios pamaldos, žadinančios apmąstymus apie kančios esmę, o taip pat apie savo gyvenimą ir elgesį, kadangi esame atpirkti labai didele kaina.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *