Džiaugsmingų Šventų Kalėdų 2021 (jungtinis Kanados vaikų ir jaunimo Kalėdinis choras)KŪRINĮ ATLIKO:

Edmontono „Klevo mokyklos” choras
Toronto Maironio Mokyklos choras
Kalgario Vytauto Didžiojo lituanistinės mokyklos choras
Rasa Nikolajevas, Hania Bialkowski (Hamiltonas)
Justinas Murza, Rytas Kalendra, Audra ir Daiva, Tadas MacPherson, Saul Macijauskas, Liepa ir Lyra Špakauskaitės (Torontas)
Viktorija ir Živilė Patkačiūnaitės (Mississauga)
Mia Ross, Olivia Vander Vies, Kotryna, Simona, Sofia ir Kostas, Malcolm Hamilton, Matteo (Vankuveris)
Ethan Tenys-Bennett, Lukas Survila, Benas ir Beata Jankauskai (Edmontonas)

PROJEKTĄ KOORDINAVO:

Lietuvos Respublikos ambasada Kanadoje
Kanados Lietuvių Bendruomenė
Kanados lietuvių jaunimo sąjunga

Toronto Maironio mokykla ir Aukštesnieji Lituanistiniai Kursai
Hamiltono Vysk. M. Valančiaus lituanistinė mokykla
Britų Kolumbijos lituanistinė mokyklėlė „Pelėdžiukų klubas“
Edmontono lietuvių mokykla „Klevas“
Kalgario Vytauto Didžiojo lituanistinė mokykla

VIDEO MONTAVIMAS – Darius Skusevičius

2021
Kanada

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.