Dvasia Viešpatie ateik – Sekvencija ir Aleliuja. Kaimo klebono fonoteka-76. 2021 05 23. IšlaužasSekvencija ir Aleliuja

Gieda vokalinė grupė CANTORES URBIS:
JURGITA ŽILINSKAITĖ
INGRIDA TARVYDIENĖ
ARTŪRAS KURMALIJEVAS
MINDAUGAS RADZEVIČIUS
ir KAIMO KLEBONAS
Vargonuoja POVILAS PADLECKIS

DVASIA, VIEŠPATIE, ATEIK, * spindulių dangaus mums teik,*
žemės klystkelius nušviesk.

Tėve vargstančių nuženk, * savo dovanas dalink, *
mūsų dvasią atgaivink!

Sielų Tu ramintojas, * svečias atlankytojas, *
mielas atgaivintojas.

Darbuose Tu – poilsis, * kaitroje Tu – atvėsis, *
Tu – paguoda liūdesy.

O šviesybe amžina, * skaidrink sielos gilumą, *
stiprinki tikėjimą.

Be Tavųjų dovanų * viskas žmoguje skurdu, *
viskas – atvira žaizda.

Nuvalyk, kas sutepta, * laistyk, kas išdeginta, *
gydyk tai, kas sužeista.

Atitrauk mus nuo klaidų, * dvasios šalty duok jėgų, *
tiesink vingius mūs takų.

Duok mums, mylintiems Tave, * tikintiems Tava galia, *
dovanas septynerias.

Duok dorybių atpildą, * siųsk laimingą pabaigą, *
kviesk į džiaugsmą amžiną.

VIII Velykų Sekmadienis – SEKMINĖS. IŠLAUŽAS. 2021 05 23

Vaizdo režisierius Paulius Bindokas, garso režisierius Matas Jančauskas, operatorius Darius Bindokas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *